Autocentrum
Roškota - Janoušek

Křenice 101
250 84 p.Sibřina
Praha - východ

tel.:323 605 313-6
fax:323 603 646

otevírací doba:
Po - Pá 7 - 18 h
So 8 - 12 h

 

Rady

Motorový olej

 • Motorový olej kontrolujte ještě za tepla asi 5 minut po vypnutí motoru.
 • Při kontrole dávejte pozor na vysokou teplotu v motorovém prostoru a na elektrický ventilátor.
 • Nesnímejte zátku olejové nádrže, dokud je motor zahřátý na vysokou teplotu.
 • Nepoužívejte olej, který má jiné charakteristiky než ten, který je již v motoru.
 • S výměnou oleje a filtrů se obraťte na servisní síť, která je vybavena pro ekologické zpracování použitého oleje a filtrů.


Baterie

 • Provozováním vozidla s příliš nízkou hladinou kapaliny v baterii se tato nenapravitelně poškozuje.
 • Kapalina v baterii je jedovatá a žíravá, dávejte velký pozor, abyste se nedostala na pokožku a do očí.
 • Při odstávce vozidlo na delší dobu při velmi nízké venkovní teplotě, vyndejte baterii a uskladněte ji na teplém místě.
 • Nepokoušejte se dobít zmrzlou baterii. Zkontrolujte, zda se nepoškodily vnitřní části a zda se nevytvořily praskliny, kterými by mohla z baterie unikat kapalina.
 • S výměnou oleje a filtrů se obraťte na servisní síť, která je vybavena pro ekologické zpracování odpadu.
 • Pro co nejdelší životnosti baterie se při zaparkování vozidla přesvědčte, zda jsou dveře a víka řádně zavřené a zda nesvítí stropní svítidlo. S vypnutým motorem nenechávejte dlouho zapnuté spotřebiče, jako je autorádio nebo nouzová světla.


Kola a pneumatiky

 • Tlak v pneumatikách včetně záložního kola kontrolujte přibližně každé dva týdne a před každou dlouhou jízdou. Pneumatika musí být při kontrole odpočinutá a studená.
 • Stabilita vozidla na vozovce závisí na řádném nahuštění pneumatik. Při podhuštění se pneumatika přehřívá a mohla by se vážně poškodit.


Stírače čelního a zadní skla

 • Pravidelně čistěte vhodnými čisticími prostředky pryžové stěrky stíračů oken. Opotřebenou nebo zdeformovanou stěrku vyměňte. Stěrky vyměňte v každém případě jednou za rok.
 • Při nízkých teplotách zkontrolujte, zda stěrka stírače nepřimrzla ke sklu a případně ji uvolněte rozmrazovacím prostředkem. Omezíte tak poškození stěrky. Z okna odstraňte napadaný sníh. Nestírejte stírači suché sklo.
 • Kontrolujte, zda je v nádržce kapalina do ostřikovačů a zda nejsou ucpané otvory trysek.


Karosérie

Pro správnou konzervaci karosérie:

 • Nezapomínejte, že lak slouží i jako ochrana plechů vozidla. Hlubší vrypy nebo škrábance opravte retuší, aby nezačala vznikat koroze. Používejte pouze originální laky.
 • Pravidelnost mytí vozidla závisí na provozních podmínkách a na prostředí. V oblastech s vysokým atmosférickým znečištěním nebo při jízdě po solených vozovkách doporučujeme mýt vozidlo častěji.
 • V kabině kontrolujte, zda se pod koberci nedrží voda. Měkkou navlhčenou utěrkou nebo vysavačem odstraňujte prach z tkanin. Sedadla čistěte houbou namočenou v roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku.